Zastosowanie analiz statystycznych wymagane jest
w badaniach prowadzonych przez naukowców
w wielu dziedzinach nauki. Statystyk świadczy
pomoc od etapu projektowania badania do interpretacji
uzyskanych wyników.